Σύνδεση με myDATA
Κατάλληλο για Επιχειρήσεις - Ελεύθερους Επαγγελματίες - Χονδρική - Λιανική

Αναβαθμίσεις

Αναβάθμιση - Εμφάνιση χαρακτηρισμών myDATA

Εμφάνιση χαρακτηρισμών myDATA στην επεξεργασία παραστατικού

Αναβάθμιση - Δικαιώματα Χρηστών

Προστέθηκαν περισσότερες επιλογές δικαιωμάτων

Αναβάθμιση - Προμηθευτές στοιχεία TAXIS

Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων αυτόματα μέσω TAXIS

Αναβάθμιση - Google Maps Προμηθευτή

Προστέθηκε Χάρτης Google Map στην οθόνη του προμηθευτή

Αναβάθμιση - Τιμές στη Λίστα Προϊόντων 

Στις Ρυθμίσεις - Παραστατικά/Αποθήκη έχετε τη δυνατότητα εμφάνισης/απόκρυψης των παρακάτω:

● Τιμή Αγοράς ● Τιμή Χονδρικής  ● Τιμή ● Τιμή με ΦΠΑ

Αναβάθμιση - Αναζήτηση με ΑΦΜ Πελάτη / Προμηθευτή

Δυνατότητα αναζήτησης Πελάτη / Προμηθευτή και με ΑΦΜ στην λίστα εισαγωγής στην δημιουργία παραστατικού.

Αναβάθμιση - Αναζήτηση στοιχείων Πελάτη μέσω TAXIS

Προσθήκη επιλογής εύρεσης στοιχείων Πελάτη μέσω TAXIS.

Αναβάθμιση - Παρακρατούμενοι φόροι - Τέλη - Λοιποί Φόροι - Χαρτόσημο

Προσθήκη επιλογών Παρακρατούμενοι φόροι, Τέλη, Λοιποί Φόροι, Χαρτόσημο στα παραστατικά με αυτόματο υπολογισμό με δυνατότητα αλλαγής του ποσού.

Αναβάθμιση - Εξαγωγή σε EXCEL και PDF

Εξαγωγή λίστας Πελατών Προμηθευτών Προϊόντων σε EXCEL και PDF.

Αναβάθμιση - Πολλαπλές διευθύνσεις

Προσθήκη πολλαπλών διευθύνσεων στην δημιουργία και εκτύπωση παραστατικού. Μπορείτε να περάσετε extra διευθύνσεις στον πελάτη.
Επιλέγοντας στα παραστατικά πώλησης μία από τις extra διευθύνσεις του Πελάτη, συμπληρώνονται αυτόματα τα Στοιχεία παράδοσης.

Με την περιήγησή σας στο invo.gvs.gr αποδέχεστε την χρήση cookies. Όροι Χρήσης.

I accept