Τιμοκατάλογος

Online Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Πλήρη Λειτουργία / Χωρίς κρυφές χρεώσεις

3 μήνες


50

*χωρίς ΦΠΑ

"Πλήρη Λειτουργία"

Απεριόριστα:
• Τιμολόγια / Παραστατικά
• Προϊόντα / Είδη
• Προμηθευτές
• Πελάτες
• Εγγραφές
• Χρήστες

6 μήνες


90

*χωρίς ΦΠΑ

"Πλήρη Λειτουργία"

Απεριόριστα:
• Τιμολόγια / Παραστατικά
• Προϊόντα / Είδη
• Προμηθευτές
• Πελάτες
• Εγγραφές
• Χρήστες

12 μήνες


150

*χωρίς ΦΠΑ

"Πλήρη Λειτουργία"

Απεριόριστα:
• Τιμολόγια / Παραστατικά
• Προϊόντα / Είδη
• Προμηθευτές
• Πελάτες
• Εγγραφές
• Χρήστες

Δωρεάν αρχική εισαγωγή αρχείων

Εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα Excel - CSV

Εισαγωγή Αποθήκης (Προϊόντων - Υπηρεσιών)
Εισαγωγή Προμηθευτών
Εισαγωγή Πελατών

Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη

Χωρίς περιορισμούς

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00-17:00