Υποστήριξη - Videos

Είσοδος - Έξοδος από την εφαρμογή

Δημιουργία Νέου Πελάτη

Δημιουργία Νέου Προϊόντος


Δημιουργία Νέου Προμηθευτή

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Αλλαγή λογότυπου & χρώμα παραστατικών


Δημιουργία συντόμευσης

iNFO Παραστατικών

Τιμολόγηση σε 15"


Ρυθμίσεις ΦΠΑ