Σύνδεση με myDATA
Κατάλληλο για Επιχειρήσεις - Ελεύθερους Επαγγελματίες - Χονδρική - Λιανική

Υποστήριξη - Videos

Σύνδεση - myDATA - ΑΑΔΕ

Ρυθμίσεις myDATA 
στο iNVO 

Αποστολή Παραστατικού στο myDATA
και λήψη Μ.ΑΡ.Κ.

Ακύρωση Παραστατικού 
που έχει πάρει Μ.Α.ΡΚ.


Λήψη Παραστατικών από το myDATA

Λογαριασμός Λογιστή για ρύθμιση myDATA


iNVO Λειτουργίες - Ρυθμίσεις

Είσοδος - Έξοδος από την εφαρμογή

Δημιουργία Νέου Πελάτη

Δημιουργία Νέου Προϊόντος


Δημιουργία Νέου Προμηθευτή

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Αλλαγή λογότυπου & χρώμα παραστατικών


Δημιουργία συντόμευσης

iNFO Παραστατικών

Τιμολόγηση σε 15"


Ρυθμίσεις ΦΠΑ


iNVO - Αναβαθμίσεις

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς απο Προμηθευτή 

Αναβάθμιση - Κλώνος Προϊόντος 

Προσθήκη φωτογραφίας στο προϊόν