Σύνδεση με myDATA
Κατάλληλο για Επιχειρήσεις - Ελεύθερους Επαγγελματίες - Χονδρική - Λιανική

Συχνές Ερωτήσεις

Ταμείο - Τζίρος Πωλήσεων - Υπόλοιπα - ΦΠΑ

  • Το Ταμείο είναι Εισπράξεις (και επιταγές) μείον Πληρωμές και δεν επηρεάζεται από τις ημερομηνίες.
  • Το πεδίο Τζίρος Πωλήσεων είναι οι Πωλήσεις που έχουν γίνει χωρίς το ΦΠΑ στο χρονικό διάστημα που επιλέγετε στις ημερομηνίες.
  • Το πεδίο Υπόλοιπα είναι συνολικά τα υπόλοιπα των πελατών και δεν επηρεάζεται από τις ημερομηνίες.
  • Το πεδίο ΦΠΑ είναι πρόβλεψη και υπολογίζει το ΦΠΑ των Πωλήσεων μείον των Αγορών για το χρονικό διάστημα που επιλέγετε στις ημερομηνίες.
Dashboard

Αλλαγή Κωδικού & Προσθήκη Χρηστών

Για Αλλαγή Κωδικού & Προσθήκη Χρηστών επιλέξετε τις Ρυθμίσεις Λογαριασμού.
Dashboard/>

Αρίθμηση των Παραστατικών

Η Αρίθμηση των Παραστατικών γίνεται αυτόματα, αφήστε κενό το πεδίο για να πάρει τον επόμενο αύξοντα αριθμό τιμολογίου.

Σε περίπτωση που θέλετε να παρακάμψετε την αρίθμηση μπορείτε να συμπληρώσετε εσείς τον αριθμό που θέλετε και το σύστημα θα συνεχίσει την αρίθμηση αυτόματα παίρνοντας τον επόμενο αύξοντα αριθμό.

Dashboard

Αλλαγή λογότυπου

Για αλλαγή λογότυπου επιλέξετε τις: Ρυθμίσεις Εφαρμογής --> Αλλαγή ρυθμίσεων --> Γενικές ρυθμίσεις --> Λογότυπο: Browse --> Save (Πράσινο Εικονίδιο).
Dashboard

Νέο έτος

Κατά την αλλαγή του νέου έτους δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ενέργεια από την πλευρά σας καθώς η αρίθμηση συνεχίζει κανονικά.

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε την αρίθμηση των παραστατικών από το Νο1  βάλτε το νούμερο 1 στο πεδίο της αρίθμησης και το πρόγραμμα θα συνεχίσει την αρίθμηση αυτόματα.

Dashboard