Αναβάθμιση - Προσθήκη πεδίου Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Νέο πεδίο Γ.Ε.ΜΗ. στην επιλογή "Ρυθμίσεις Εφαρμογής-> Στοιχεία Εταιρείας" και προσθήκη του πεδίου στην εκτύπωση.


Εύρεση αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.: https://www.businessregistry.gr/publicity/index


Ρυθμίσεις Εφαρμογής > Στοιχεία Εταιρείας


Πελάτες με Custom εκτύπωση

Οι πελάτες με Custom εκτύπωση μπορούν να περάσουν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας τους στο πεδίο "Τηλέφωνο" ή "Web Page" ώς εξής:
μετά το τέλος του τηλεφώνου προσθέτουμε ένα κενό και την εντολή
<br />Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: XXXXXXXXXXX
* όπου XXXXXXXXXXX ο αριθμός μητρώου σας
Με την περιήγησή σας στο invo.gvs.gr αποδέχεστε την χρήση cookies. Όροι Χρήσης.

I accept