Συχνές Ερωτήσεις

Αλλαγή Κωδικού & Προσθήκη Χρηστών

Για Αλλαγή Κωδικού & Προσθήκη Χρηστών επιλέξετε τις Ρυθμίσεις Λογαριασμού

Αρίθμηση Παραστατικών

Η Αρίθμηση των Παραστατικών γίνετε αυτόματα, αφήστε κενό το πεδίο για να πάρει τον επόμενο αύξοντα αριθμό τιμολογίου.

Σε περίπτωση που θέλετε να παρακάμψετε την αρίθμηση μπορείτε να συμπληρώσετε εσείς τον αριθμό που θέλετε και το σύστημα θα συνεχίσει την αρίθμηση αυτόματα παίρνοντας τον επόμενο αύξοντα αριθμό.

Αλλαγή λογότυπου

Για αλλαγή λογότυπου επιλέξετε τις Ρυθμίσεις Εφαρμογής --> Αλλαγή ρυθμίσεων --> Γενικές ρυθμίσεις --> Λογότυπο: Browse --> Save (Πράσινο Εικονίδιο).

Νέο έτος

Κατά την αλλαγή του νέου έτους δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ενέργεια από την πλευρά σας καθώς η αρίθμηση συνεχίζει κανονικά.

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε την αρίθμηση των παραστατικών από το Νο1  βάλτε το νούμερο 1 στο πεδίο της αρίθμησης και το πρόγραμμα θα συνεχίσει την αρίθμηση αυτόματα.