ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι - ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ Αναβάθμιση της επιχείρησης σας με Επιδότηση 90% μέσω VOUCHER

Εγκεκριμένος Προμηθευτής 
για τα προγράμματα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και «Ψηφιακές Συναλλαγές» με τα οποία μπορείτε 
να έχετε επιδότηση 90% για τα παρακάτω
:
 

• iNVO ERP – Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (συνδρομή έως 3 χρόνια)


• iNVO ERP – Ηλεκτρονική Τιμολόγηση plus extensions (συνδρομή έως 3 χρόνια)

• iNVO ERP – Ηλεκτρονική Τιμολόγηση API - Γέφυρα με eshop

• iNVO ERP – Υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης

• Αντικατάσταση Φορολογικού Μηχανισμού (350€ για κάθε Φορολογικό Μηχανισμό)

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων