Χαρακτηριστικά

Πωλήσεις

Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Πιστωτικά, Χειρόγραφα

•  Απεριόριστες καταχωρήσεις
• Λίστα με αναζήτηση και sorting πεδίων
• Εισαγωγή προϊόντος με δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων γραμμής (περιγραφής, τιμής, έκπτωσης, ποσοστό ΦΠΑ)
• Alert κατά την εισαγωγή προϊόντος με μηδενική ποσότητα
• Πεδίο έκπτωσης πελάτη για μαζική αλλαγή της έκπτωσης στις γραμμές παραστατικού
• Σύνολα παραστατικού
• Τρόποι πληρωμής
• Σχετικό παραστατικό
• Δημιουργία κλώνου από υπάρχον παραστατικό
• Εκτύπωση / δημιουργία PDF αρχείου
• Πολλαπλές σελίδες με μερικά σύνολα
• Επιλογή από τις διευθύνσεις του πελάτη στο Δελτίο Αποστολής
• Μετασχηματισμός: Δημιουργία τιμολογίου από υπάρχον Δελτίο Αποστολής

Τιμολόγιο - Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Προϊόντα

Διαχείριση αποθήκης

• Απεριόριστες καταχωρήσεις
• Λίστα με αναζήτηση και sorting πεδίων 
• Στοιχεία προϊόντος 
• Τιμές: με ΦΠΑ, χωρίς ΦΠΑ, τιμοκαταλόγου, χονδρικής 
• Απόθεμα, barcode, κωδικός συσχέτισης, συντελεστές ΦΠΑ Μπορεί να ανήκει σε πολλαπλές ομάδες 
• Extra πεδία

Προϊόντα iNVO Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Πελάτες

Διαχείριση πελατολογίου

• Απεριόριστες καταχωρήσεις 
• Λίστα με αναζήτηση και sorting πεδίων
• Εισαγωγή πελάτη από το ΑΦΜ του (μέσω VIES)
• Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ
• Στοιχεία πελάτη, σημειώσεις
• Τιμοκατάλογος χονδρικής / Λιανικής
• Πελάτης εξωτερικού (όταν ενεργοποιείται εκδίδεται τιμολόγιο στα Αγγλικά)
• Έκπτωση πελάτη (υπολογίζεται αυτόματα στην εισαγωγή προϊόντος στη γραμμή παραστατικού)
• Καθεστώς ΦΠΑ
• Νομός (Λίστα με επιλογές)
• Μπορεί να ανήκει σε πολλαπλές ομάδες
• Extra πεδία
• Πολλαπλές διευθύνσεις (επιλογή στο δελτίο αποστολής)
• Πληροφορίες για τζίρο, Υπόλοιπα, Επιταγές, Προσφορές
• Καρτέλα πελάτη με δημιουργία pdf αρχείου βάσει φίλτρου ημερομηνίας

Διαχείριση Πελατών iNVO Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Προμηθευτές

Διαχείριση προμηθευτών

•  Απεριόριστες καταχωρήσεις
• Λίστα με αναζήτηση και sorting πεδίων
• Εισαγωγή πελάτη από το ΑΦΜ του (μέσω VIES) 
• Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ
• Στοιχεία προμηθευτή
• Πληροφορίες τζίρου, υπολοίπου
• Καρτέλα προμηθευτή

Προμηθευτές iNVO Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Αγορές

Διαχείριση αγορών, εξόδων

•   Απεριόριστες καταχωρήσεις
• Λίστα με αναζήτηση και sorting πεδίων
• Στοιχεία παραστατικού

Αγορές iNVO Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Προσφορές

Διαχείριση Προσφορών

• Απεριόριστες καταχωρήσεις
• Λίστα με αναζήτηση και sorting πεδίων
• Δημιουργία τιμολογίου από υπάρχουσα προσφορά 
• Δημιουργία παραγγελίας από υπάρχουσα προσφορά 
• Εκτύπωση / δημιουργία PDF αρχείου
• Εισαγωγή προϊόντος με δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων γραμμής ( περιγραφής, τιμής, έκπτωσης, ποσοστό ΦΠΑ)
• Alert κατά την εισαγωγή προϊόντος με μηδενική ποσότητα  
• Πεδίο έκπτωσης πελάτη για μαζική αλλαγή της έκπτωσης στις γραμμές παραστατικού
• Σύνολα παραστατικού
• Τρόποι πληρωμής
• Σχετικό παραστατικό
• Πολλαπλές σελίδες με μερικά σύνολα

Προσφορές iNVO Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Παραγγελίες

Διαχείριση Παραγγελιών

• Απεριόριστες καταχωρήσεις
• Λίστα με αναζήτηση και sorting πεδίων
• Δημιουργία Τιμολογίου από υπάρχουσα προσφορά
• Δημιουργία Δελτίου Αποστολής από υπάρχουσα προσφορά
• Δημιουργία Παραγγελίας από υπάρχουσα προσφορά 
• Εκτύπωση / δημιουργία PDF αρχείου
• Εισαγωγή προϊόντος με δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων γραμμής ( περιγραφής, τιμής, έκπτωσης, ποσοστό ΦΠΑ)
• Alert κατά την εισαγωγή προϊόντος με μηδενική ποσότητα  
• Πεδίο έκπτωσης πελάτη για μαζική αλλαγή της έκπτωσης στις γραμμές παραστατικού
• Σύνολα παραστατικού
• Τρόποι πληρωμής
• Σχετικό παραστατικό
• Πολλαπλές σελίδες με μερικά σύνολα

Παραγγελίες iNVO Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Στατιστικά

Γραφήματα, Πληροφορίες, Εικόνα επιχείρησης

• Εικόνα ταμείου
• Τζίρος Πωλήσεων
• Υπόλοιπα
• ΦΠΑ
• Διάφορες πληροφορίες 

• Γράφημα Κέρδους (€) (Κέρδος - Πωλήσεις - Αγορές)
• Γράφημα Έτους (%) Κέρδος - Υπόλοιπα

Πληροφορίες (€):
• Υπόλοιπα προς προμηθευτές
• Χειρόγραφα
• Έξοδα (τζίρος)
• Εισπράξεις
• Πληρωμές
• Επιταγές

Στατιστικά iNVO Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις Χρηστών & Εφαρμογής

• Απεριόριστοι χρήστες (Δημιουργία χρήστη) 
• Δύο κατηγορίες χρηστών (Administrator και User) 
• Επίπεδα πρόσβασης για τους χρήστες της κατηγορίας User 
• Επιλογή για δυνατότητα (edit, view) αλλαγών στα επίπεδα πρόσβασης ή μόνο προβολής, για τους χρήστες της κατηγορίας User 
• Εταιρικά στοιχεία (πεδία και για Αγγλικά τιμολόγια)
• Λογαριασμοί τράπεζας 
• Ρύθμιση αριθμού δεκαδικών των τιμών, ποσότητας προειδοποίησης προϊόντων
• Ρυθμίσεις παραστατικού: αριθμός γραμμών, εκτύπωσης οριζόντια ή κάθετη, εμφάνιση έκπτωσης, εμφάνιση υπολοίπου πελάτη 
• Επεξεργασία χρώματος παραστατικού από παλέτα χρωμάτων (colorpicker) 
• Εισαγωγή λογότυπου (Upload Logo) 
• Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ 
• Δημιουργία ομάδων - υπο-ομάδων πελάτη, προϊόντων

Ρυθμίσεις iNVO Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Συμβατότητα - Συσκευές - Λειτουργικό

Οποιαδήποτε συσκευή

Τιμολόγηση online από:
• PC - MAC
• Laptop - MacBook
• Tabet - iPad
• Android - iPhone

Οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα

Τιμολόγηση online από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα MAC / Windows:
• Windows
• Apple
• Linux
• Android

Οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού - Browser

Τιμολόγηση online από:
• Chrome
• Mozilla Firefox
• Safari
• Internet Explorer
• Microsoft Edge
• Opera 

Σύνδεση με οποιοδήποτε Εκτυπωτή & Barcode Scanner

Σύνδεση online τιμολόγησης:
• Laser Printer
• Inject  Printer
• Thermal Printer
• Label Printer
• Φορητό Εκτυπωτή
• Barcode Scanner
• USB
• WiFi
• Bluetooth 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση από MAC / iPhone / iPAD / MACBook

Λογιστικά

Συγκεντρωτικές καταστάσεις 
Προμηθευτών - Πελατών - ΜΥΦ

• Εξαγωγή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Παραστατικών Πελατών σε PDF
• Εξαγωγή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Προμηθευτών σε PDF
• Εξαγωγή κατάστασης με υποχρέωση φόρου ΜΥΦ Πελατών σε PDF και σε XML για αποστολή στο GSIS

iNVO Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Συγκεντρωτικές καταστάσεις Προμηθευτών - Πελατών - ΜΥΦ
iNVO Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ΜΥΦ