Χαρακτηριστικά

iNVO Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Πωλήσεις

Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Πιστωτικά, Χειρόγραφα
 • Απεριόριστες καταχωρήσεις
 • Εισαγωγή προϊόντος με δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων γραμμής (περιγραφής, τιμής, έκπτωσης, ποσοστό ΦΠΑ)
 • Alert κατά την εισαγωγή προϊόντος με μηδενική ποσότητα
 • Πεδίο έκπτωσης πελάτη για μαζική αλλαγή της έκπτωσης στις γραμμές παραστατικού
 • Λίστα με αναζήτηση και sorting πεδίων
 • Σύνολα παραστατικού
 • Τρόποι πληρωμής
 • Σχετικό παραστατικό
 • Δημιουργία κλώνου από υπάρχον παραστατικό
 • Εκτύπωση / δημιουργία PDF αρχείου
 • Πολλαπλές σελίδες με μερικά σύνολα
 • Επιλογή από τις διευθύνσεις του πελάτη στο Δελτίο Αποστολής
 • Μετασχηματισμός: Δημιουργία τιμολογίου από υπάρχον Δελτίο Αποστολής
Πωλήσεις Τιμολόγια Δελτία Αποστολής Πιστωτικά Χειρόγραφα

Εκτυπώσεις Παραστατικών

Έγχρωμη εκτύπωση ηλεκτρονικό τιμολόγιο
Απλή εκτύπωση ηλεκτρονικό τιμολόγιο
Έγχρωμη εκτύπωση landscape ηλεκτρονικό τιμολόγιο
Απλή εκτύπωση landscape ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Προϊόντα

Διαχείριση αποθήκης
 • Απεριόριστες καταχωρήσεις
 • Λίστα με αναζήτηση και sorting πεδίων
 • Στοιχεία προϊόντος
 • Τιμές: με ΦΠΑ, χωρίς ΦΠΑ, τιμοκαταλόγου, χονδρικής
 • Απόθεμα, barcode, κωδικός συσχέτισης, συντελεστές ΦΠΑ Μπορεί να ανήκει σε πολλαπλές ομάδες
 • Extra πεδία
Προϊόντα Διαχείριση αποθήκης

Πελάτες

Διαχείριση πελατολογίου
 • Απεριόριστες καταχωρήσεις
 • Λίστα με αναζήτηση και sorting πεδίων
 • Εισαγωγή πελάτη από το ΑΦΜ του (μέσω VIES)
 • Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ
 • Στοιχεία πελάτη, σημειώσεις
 • Τιμοκατάλογος χονδρικής / Λιανικής
 • Πελάτης εξωτερικού (όταν ενεργοποιείται εκδίδεται τιμολόγιο στα Αγγλικά)
 • Έκπτωση πελάτη (υπολογίζεται αυτόματα στην εισαγωγή προϊόντος στη γραμμή παραστατικού)
 • Καθεστώς ΦΠΑ
 • Νομός (Λίστα με επιλογές)
 • Μπορεί να ανήκει σε πολλαπλές ομάδες
 • Extra πεδία
 • Πολλαπλές διευθύνσεις (επιλογή στο δελτίο αποστολής)
 • Πληροφορίες για τζίρο, Υπόλοιπα, Επιταγές, Προσφορές
 • Καρτέλα πελάτη με δημιουργία pdf αρχείου βάσει φίλτρου ημερομηνίας
Πελάτες Διαχείριση πελατολογίου

Προμηθευτές

Διαχείριση προμηθευτών
 • Απεριόριστες καταχωρήσεις
 • Λίστα με αναζήτηση και sorting πεδίων
 • Εισαγωγή πελάτη από το ΑΦΜ του (μέσω VIES)
 • Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ
 • Στοιχεία προμηθευτή
 • Πληροφορίες τζίρου, υπολοίπου
 • Καρτέλα προμηθευτή
Διαχείριση προμηθευτών

Αγορές

Διαχείριση αγορών, εξόδων
Διαχείριση αγορών - εξόδων

Προσφορές

Διαχείριση Προσφορών
Διαχείριση Προσφορών

Παραγγελίες

Διαχείριση Παραγγελιών
 • Απεριόριστες καταχωρήσεις
 • Λίστα με αναζήτηση και sorting πεδίων
 • Δημιουργία Τιμολογίου από υπάρχουσα προσφορά
 • Δημιουργία Δελτίου Αποστολής από υπάρχουσα προσφορά
 • Δημιουργία Παραγγελίας από υπάρχουσα προσφορά
 • Εκτύπωση / δημιουργία PDF αρχείου
 • Εισαγωγή προϊόντος με δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων γραμμής ( περιγραφής, τιμής, έκπτωσης, ποσοστό ΦΠΑ)
 • Alert κατά την εισαγωγή προϊόντος με μηδενική ποσότητα
 • Πεδίο έκπτωσης πελάτη για μαζική αλλαγή της έκπτωσης στις γραμμές παραστατικού
 • Σύνολα παραστατικού
 • Τρόποι πληρωμής
 • Σχετικό παραστατικό
 • Πολλαπλές σελίδες με μερικά σύνολα
Διαχείριση Παραγγελιών

Στατιστικά

Γραφήματα, Πληροφορίες, Εικόνα επιχείρησης
Στατιστικά

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις Χρηστών & Εφαρμογής
 • Απεριόριστοι χρήστες (Δημιουργία χρήστη)
 • Δύο κατηγορίες χρηστών (Administrator και User)
 • Επίπεδα πρόσβασης για τους χρήστες της κατηγορίας User
 • Επιλογή για δυνατότητα (edit, view) αλλαγών στα επίπεδα πρόσβασης ή μόνο προβολής, για τους χρήστες της κατηγορίας User
 • Εταιρικά στοιχεία (πεδία και για Αγγλικά τιμολόγια)
 • Λογαριασμοί τράπεζας
 • Ρύθμιση αριθμού δεκαδικών των τιμών, ποσότητας προειδοποίησης προϊόντων
 • Ρυθμίσεις παραστατικού: αριθμός γραμμών, εκτύπωσης οριζόντια ή κάθετη, εμφάνιση έκπτωσης, εμφάνιση υπολοίπου πελάτη
 • Επεξεργασία χρώματος παραστατικού από παλέτα χρωμάτων (colorpicker)
 • Εισαγωγή λογότυπου (Upload Logo)
 • Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ
 • Δημιουργία ομάδων - υπο-ομάδων πελάτη, προϊόντων
Ρυθμίσεις Χρηστών & Εφαρμογής

Συμβατότητα - Συσκευές - Λειτουργικό

Οποιαδήποτε συσκευή
Τιμολόγηση online από:
 • PC - MAC
 • Laptop - MacBook
 • Tabet - iPad
 • Android - iPhone
Οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα
Τιμολόγηση online από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα MAC / Windows:
 • Windows
 • Apple
 • Linux
 • Android
Οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού - Browser
Τιμολόγηση online από:
 • Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Opera
Σύνδεση με οποιοδήποτε Εκτυπωτή & Barcode Scanner
Σύνδεση online τιμολόγησης:
 • Laser Printer
 • Inject Printer
 • Thermal Printer
 • Label Printer
 • Φορητό Εκτυπωτή
 • Barcode Scanner
 • USB
 • WiFi
 • Bluetooth
Συμβατότητα Συσκευές Λειτουργικό Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Λογιστικά

Συγκεντρωτικές καταστάσεις
Προμηθευτών - Πελατών - ΜΥΦ
 • Εξαγωγή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Παραστατικών Πελατών σε PDF
 • Εξαγωγή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Προμηθευτών σε PDF
 • Εξαγωγή κατάστασης με υποχρέωση φόρου ΜΥΦ Πελατών σε PDF και σε XML για αποστολή στο GSIS
Συγκεντρωτικές Προμηθευτών Πελατών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ΜΥΦ Πελατών Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Extensions

Φτιάξε το δικό σου iNVO
Το κόστος των Extensions χωρίζεται σε 3 κατηγορίες
 • ετήσιο κόστος (αναφέρεται με την ένδειξη "/έτος")
 • απλό κόστος: χρεώνεται 1 φορά και δεν επηρεάζει την ετήσια τιμή ανανέωσης του iNVO σας
 • δωρεάν: μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα
Αγορά Extension
 • Για την αγορά ενός Εxtension αποστέλλεται email με τα στοιχεία της εταιρείας σας.
 • Η ενεργοποίηση του γίνεται με την επιβεβαίωση της πληρωμής.
Δοκιμαστική Λειτουργία - Demo
 • Κάθε extension μπορεί λειτουργήσει άμεσα στο iNVO σας για δοκιμή.
 • H διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργία του extension (demo) είναι 10 μέρες και για 2 φορές.
 • Κατά την δοκιμαστική λειτουργία το extension είναι πλήρως λειτουργικό
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Extensions
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Extensions info